Kucēna iegādes dokumentu noformēšana

Tātad, jūs esat izšķīries par šķirnes kucēna iegādi. Kā tad izvairītirs no iespējamām neskaidrībām pērkot kucēnu, un maksimāli nodrošināties pret iespējamu krāpšanu iegādājoties vērtīgo mazuli?
Pirmkārt, vajadzētu iegādāties kucēnu ar dokumentiem(uzstājīgi iesaku FCI dokumentus) pie audzētāja, kurš ir šķirnes kluba biedrs, nevis no metiena, kuru vairumā ievedis nesaprotami kas un no kurienes.
Otrkārt, jāuzzin pārdošanas pamatprincipi, kuri darbojas Latvijas republikas teritorijā, kā arī kucēna pirkšanas(pārdošanas) dokumentu sastādīšanas kārtību, formu, noteikumus. Tāpat jāiepazīstas ar darbībām, kuras veic pirms šī procesa.
Tātad, pirms iegūt no kluba atļauju kucēnu pārdošanai, jebkuram audzētājam FCI sistēmā jāizpilda sekojoši noteikumi:
1) piedāvāt speciālai šķirnes kluba komisijai iespēju divreiz aktēt(apskatīt)kucēnus to augšanas laikā. Pēdējā apskate tiek veikta 56 dienu vecumā;
2) veikt savlaicīgu vakcināciju saskaņā ar veterinārajām prasībām;
3) veikt kucēnu tetovēšanu vai čipēšanu;
4) iziet pie oftalmologa speciālu acu un redzes pārbaudi;
5) apmaksāt visus šos pakalpojumus, kā arī dokumentu noformēšanu(pirkšanas-pārdošanas līgumi un ciltsraksti).
Pēc visu šo noteikumu izpildes klubs ļauj audzētājam sākt pārdot kucēnus. Līdz šim brīdim audzētājam nav tiesību realizēt kucēnus, pretējā gadījumā viņi zaudē tiesības uz dokumentiem.
Pērkot kucēnu, pircējam ir tiesības uzzināt kucēna veselības stāvokli, kā arī palūgt audzētāju parādīt kucēnu vetārstam, lai tas izsniegtu atticīgu dokumentu. Precizēšu, ka šinī gadījumā veterināra pakalpojumus apmaksā pircējs.Savukārt audzētājam ir tiesības pieprasīt no pircēja ar parakstu apliecināt, ka viņš pērk, bet audzētājs pārdod veselu kucēnu, un ka turpmākās pretenzijas šajā jautājumā netiks pieņemtas.
LKF buldogu kluba noteikumi paredz kucēna atgriešanu 5 dienu laikā pēc pirkšanas, ja šajā periodā atklājas slēpti defekti vai slimības. Tomēr tam jābūt apliecinātam ar attiecīgajiem dokumentiem.
Ja audzētājs pārdod kucēnu ar nelielu fizisku jeb kosmētisku defektu(bruka, ieaugusi vai „jautra”aste, dažādas krāsas acis,u.c.) un brīdina par to pircēju, bet jūs tāds lietu stāvoklis apmierina, un jūs parakstat pirkšanas-pārdošanas līgumu(kurā atzīmēts kucēna defekts), turpmāk pretenzijas netiek pieņamtas. Taču ja audzētājs ir slēpis šos faktus, jums ir tiesības atgriezt kucēnu un pieprasīt atpakaļ naudu līgumā atrunātajā termiņā. Pēc 5 dienu paiešanas gan klubam, gan LKF ir tiesības neizskatīt jūsu sūdzību.
Šis noteikums neattiecas uz tādiem iedzimtiem defektiem kā displāzija, elpošanas un reproduktīvās sistēmas defekti, kuri var izpausties krietni vēlāk, un par kuriem audzētājs nevar būt atbildīgs.Ja kucēns uz pārdošanas brīdi ir aktīvs, labi elpo un kustās, citiem vārdiem-neizskatās slims un tam nav acīmredzamu pataloģiju, jebkuri vēlāk pircēja uzrādīti rentgena uzņēmumi un medicīniskās izziņas tiek uzskatīti par nekorektiem.
Tas nozīmē, ka uz to brīdi, kad parādās šie iedzimtie(vai iegūtie) defekti, jaunā suņa saimniekam nav pamata prasīt atgriezt viņam naudu par kucēna iegādi, ne arī ņemt atpakaļ pārdoto dzīvnieku.
Jābūt gatavam uz to, ka kucēna iegāde jebkurā gadījumā ir loterija. Pat superpieredzējis profesionālis nevar precīzi pateikt, kas izaugs no konkrētā kucēna ,un ja jūs uz pārdošanas brīdi apmierina kucēna stāvoklis, kā arī 5 dienu(vai citā, līgumā norunātā) laikā neparādās slēpti defekti, tad nekādas pretenzijas audzētājam vai pārdevējam netiek pieņemtas.
Tas pats attiecas arī uz gadījumiem, kad 5 dienu „garantijas” laikā pircēja vainas dēļ kucēns saindējas, gūst traumu, caureju nepareizas barošanas rezultātā, iet bojā nemākulīgas rīcības vai nelaimes gadījuma dēļ.
Tuvāk ar LKF pirkšanas-pārdošanas līgumu var iepazīties pielikumā.
Tātad apskatīsim galvenos punktus, kuri jāievēro abām pusēm- gan pircējam, gan pārdevējam:

Audzētājs (pārdevējs)

Pircējs

jāiepazīstina pircējs ar standarta pirkšanas- pārdošanas līgumu (sk. pielikumu)

uzmanīgi jāiepazīstas ar līgumu

pārdošanai jāpiedāvā veselu,potētu, čipētu (tetovētu) kucēnu

atklājot slēptus defektus 5 dienu laikā ir tiesīgs pieprasīt cenas pazemināšanu vai atgriezt kucēnu atpakaļ līgumā norunātajā termiņā

jāiepazīstina pircējs ar kucēna barošanas racionu un režīmu, jāsniedz rekomendācijas par BAP-u pielietošanu un kucēna turēšanu

tiesīgs veikt pirms pirkšanas kucēna veterināro apskati, pašam apmaksājot speciālista pakalpojumu

jāinformē pircējs par kucēna rakstura un uzvedības pamatīpašībām

tiesīgs pieprasīt apskatei visus uz pārdošanas brīdi esošos vet.dokumentus

nododot vai pārdodot kucēnu līdzīpašumā
jāsastāda papildus līgums (sk. pielikumu)

tiesīgs paplašināt un papildināt pirkšanas-pārdošanas līgumu, aprunājot ar audzētāju sev svarīgus momentus

nododot suni nomā jāsastāda attiecīgu līgumu(sk. pielikumu)

tiesīgs koriģēt līdzīpašuma līgumu, pirms
parakstīšanas aprunājot ar audzētāju sev svarīgus momentus

 

tiesīgs papildināt un mainīt nomas līgumuaprunājot šīs izmaiņas ar audzētāju pirms līguma parakstīšanas

Atpakaļ